Duzgun durus telimleri

Düzgün Duruş Təlimləri

İnsanların həyat tərzində baş verən dəyişikliklər gənc yaşlardan hərəkət sistemində struktur olmasa da funksional pozğunluqlara səbəb olur.

Müasir insanların həyat tərzində baş verən dəyişikliklər çox gənc yaşlardan dayaq-hərəkət sistemində struktur olmasa da funksional pozğunluqlara səbəb olur.

Duruş pozğunluğu niyə vacibdir?

Duruş pozuntuları dediyimiz bu hallar əslində çox daha dərin problemləri bir araya gətirir. Çünki duruşun pozulması ilə başlayan prosesdə təkcə boyun, kürək, bel ağrıları deyil, bütün bədənlə əlaqəli disfunksiya prosesi başlayır. Bədəni bir bina kimi düşünsək, onurğa sütunu bu binanın dayaq sütunudur.

Başqa sözlə, bu sütundakı qüsurlar bütün binanın davamlılığına təsir göstərəcək və onun vibrasiya və təsirlərdən daha çox təsirlənməsinə səbəb olacaqdır. Dayaq-hərəkət sistemini təşkil edən bütün strukturlar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Kinetik zəncirlər dediyimiz bu fiziki qarşılıqlı təsir mexanizmlərinə görə, onurğası pozulmuş bir insanda qol və ayaqdakı bütün strukturlarla əlaqəli zədələr daha çox olur.

İnsan sağlamlığı onurğanın sağlamlığından asılıdır. Bu biomexaniki baxımdan demək olar ki, insan sağlamlığı onurğanın sağlamlığından asılıdır. Onurğanın dərin əzələ strukturları, xüsusən də arxa və bel bölgəsində, gündəlik fəaliyyətlərimiz zamanı bədənin təhlükəsiz və sağlam şəkildə hərəkət etməsi üçün daxili dayaq sistemi meydana gətirir. Bu daxili dayaq sistemini gücləndirdiyimiz zaman sağlam bir daşıyıcı sütuna, yəni onurğa sütunumuza sahib olacağıq.

Yalnız boyun, kürək, bel ağrıları deyil, çiyin, omba, diz və topuq nahiyələrindəki yüklər də nəzarət altına alınacağı üçün zədələrin qarşısını almaq mümkündür. Daxili dayaq sistemini gücləndirməklə, daha az yorğun olan daha çox maye və enerjili dayaq-hərəkət sisteminə sahib ola bilərik. Hərəkətlərdəki bu nəzarət və səlislik, gündəlik həyatımızda düzgün duruşa sahib, ağrısız, yaralanma riski az olan və yüksək bədən imicinə malik xoşbəxt bir fərd olması ilə nəticələnir.

Düzgün duruş proqramını necə tətbiq etmək olar?

Xəstəxanalarımızda həyata keçirilən bu proqram orta hesabla 10 həftəni əhatə edir, 5 həftəlik bölmələrdə tətbiq edilir. İlk növbədə, fizioterapiya və reabilitasiya mütəxəssisi tərəfindən insanın qiymətləndirilməsi ilə başlayır. Bu qiymətləndirməyə insanın dayaq-hərəkət aparatının hərəkətli sistem kimi qiymətləndirilməsi daxildir və əsasən duruş, yeriş, əzələ gücü və nevroloji müayinə daxildir.

Xəstənin biyomekanik xüsusiyyətləri və xəstəliyi ilə əlaqədar müalicə məqsədləri müəyyən edildikdən sonra bu sistemdə təcrübəli tibbi məşq məşqçisi tərəfindən tək-tək məşq tətbiqləri başlanır.

Düzgün duruş proqramında; İstifadə olunan məşq sistemi bütün bədən elektrik əzələ stimullaşdırılmasıdır (EMS). Bədənin əsas əzələlərinin elektrik stimullaşdırılmasını təmin edən bu sistemdə xəstə daima aktiv şəkildə tibbi məşqlər edir. Tətbiq 25 dəqiqə və həftədə maksimum 2 dəfə edilir. 5 həftədə 10 seans işləyən xəstə bu müddətin sonunda həkim tərəfindən qiymətləndirilir. Bu qiymətləndirmə nəticəsində növbəti mərhələyə qərar verilir. Ümumiyyətlə, yaxşı duruş korreksiyası və daxili dayaq sisteminin gücləndirilməsi üçün orta hesabla 20 seans, yəni 10 həftəlik bir müddət tələb olunur.

Sistemin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, elektrik stimullaşdırmasının köməyi ilə aktiv idman edərkən oynaqlarda gərginliyə səbəb olacaq böyük və məcburedici hərəkətlərdən qaçınmaqdır. Yəni kiçik, lakin düzgün və təhlükəsiz hərəkətlər etməklə böyük nəticələr əldə etmək mümkündür. Digər mühüm xüsusiyyət isə odur ki, bu proqram onurğanın ətrafında yerləşən və onun qorunmasına cavabdeh olan dərin daxili gücləndirici əzələləri gücləndirə bilər ki, biz onları adi məşq proqramları ilə məşq edə bilmirik.

Bütün bədən elektroəzələ stimulyasiyası ilə postural reabilitasiya proqramından ən çox faydalanan xəstə qrupları kimlərdir?

Bütün bədən elektro-əzələ stimulyasiyası ilə postural reabilitasiya proqramından ən çox faydalanan xəstə qrupları, xüsusən də bel və bel nahiyəsini əhatə edən xəstəliklər və əməliyyatlardan sonra gündəlik həyatına dönə bilməyənlərdir.

Bunlara ağrılı əzələ spazmları, aşağı arxa daxildir yırtıqlar, sınıqlı və ya sınıqsız osteoporoz, osteoporoz, duruş pozğunluqları və buna bağlı boyun, bel və bel ağrıları, omba problemləri və çiyin problemləri sayıla bilər.

Metabolik xəstəliklərə görə düzgün olmayan yağ paylanması və duruş pozğunluğu olan diabet və piylənmə kimi xəstəliklər də bu proqrama daxildir.

Məmnunluq anketi

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!

everything's where you left it.

TİBBİ XİDMƏTİ EVİNİZƏ ÇAĞIRIN!