Autizm

Autizm nədir? Autizmin simptomları hansılardır?

Autizmli insanların ünsiyyət sahəsində yaşadıqları çətinliklər onların sosiallaşma bacarıqlarına da mənfi təsir göstərir.


Autizm beyin və sinir sisteminin struktur və/yaxud funksional fərqlərindən qaynaqlandığı düşünülən anadangəlmə və ya başqa sözlə anadangəlmə neyrobioloji pozğunluqdur.

Autizm nədir?

Autizm beyin və sinir sisteminin struktur və/yaxud funksional fərqlərindən qaynaqlandığı düşünülən anadangəlmə və ya başqa sözlə anadangəlmə neyrobioloji pozğunluqdur. Simptomları doğumdan sonra ilk 3 ildə görünən autizm ömür boyu davam edir. Şifahi bacarıqlar və ünsiyyət kimi sosial qarşılıqlı əlaqəyə mənfi təsir göstərən narahatlıq; Təkrarlanan davranışlar və məhdud diqqət kimi inkişaf problemləri ilə xarakterizə olunur.

İnsanın sosiallaşmasına mane olan autizm, insanın öz daxili dünyasına yaxınlaşmasına səbəb olur. Autizm Spektr Bozukluğu (ASD) olaraq da bilinən autizm, insanın öyrənmə bacarıqlarına, sosial qarşılıqlı fəaliyyətinə və davranışına mənfi təsir göstərir. Cəmiyyətdə %1 nisbətində görüldüyü təsbit edilən autizm qadınlara nisbətən kişilərdə daha çox rast gəlinir. Hələ autizmin bilinən bir səbəbi olmasa da, doğumdan əvvəl və sonra inkişaf edən ətraf mühit və genetik faktorların birləşməsi ilə meydana gəldiyi düşünülür. Araşdırmalar göstərir ki, autizmin səbəbi hər bir insan üçün fərqlidir. Məlumdur ki, hamiləlik dövründə fol turşusundan istifadə autizm riskini azaldır.

Autizm diaqnozu qoyulmuş 0-3 yaşlı körpələrə yaxşı bir reabilitasiya proqramı tətbiq edildikdə, autizmin təsirləri əhəmiyyətli dərəcədə azala bilər. Tam müalicəsi mümkün olmayan autizmin insana və yaxınlarına təsirləri nitq və dil terapiyası, təhsil dəstəyi, məşğuliyyət terapiyası kimi tətbiqlərlə azaldıla bilər. Bu cür təcrübələr insanın və onun yaxın ətrafının həyat keyfiyyətini artırmağa kömək edir. Autizmin səbəblərinə keçməzdən əvvəl “Autizm nədir?” sualına cavab verməlidir.

Autizm spektr pozğunluğu kimi də tanınan autizm, beyin və sinir sisteminin strukturlarının fərqliliyi və işləməsi nəticəsində yaranan anadangəlmə neyrobioloji və ya neyrodavranış pozuntusudur. Təkrarlanan davranışlar və məhdud sosial bacarıqlar kimi simptomlara səbəb olan xəstəliyin fərqli xüsusiyyətlərindən biri nitqsiz şifahi olmayan ünsiyyətdir. Həyatın ilk üç ilində ortaya çıxan və ömür boyu davam edən autizm hər insanda fərqli əlamətlər göstərə bilər.

Simptomların şiddəti də fərdlər arasında fərqlənir. Autizmin əlamətlərini hiss etmək üçün adətən 2 və ya 3 yaş lazımdır. Ancaq bəzi hallarda, simptomların erkən ortaya çıxmasından asılı olaraq, insana 18 aylıq yaşda diaqnoz qoyula bilər. Autizmin erkən diaqnozu sonrakı illərdə baş verməsi gözlənilən problemləri azaltmağa kömək edir.

Kişilərdə qadınlara nisbətən 4 dəfə daha çox rast gəlinən autizm, autizmli insanların təxminən 70%-də zehni geriliyə səbəb olur, 10%-də isə üstün zəka tapıntılarına səbəb olur. Autizmli hər bir insanın fərqli güclü tərəfləri və çətinlik sahələri var. Autizmli insanlar adətən güclü yaddaşa malikdirlər. Vərdişlərə və qaydalara əməl edə bilir. Bununla belə, diqqət və diqqət, sosial qarşılıqlı əlaqə, sensor qiymətləndirmə, planlaşdırma və qiymətləndirmə bacarıqları ümumiyyətlə zəifdir.

Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir autizmli insan fərqlidir. Bəzi hallarda autizmlə yanaşı diqqət əskikliyi və hiperaktivlik pozuqluğu, əhval pozğunluğu, yuxu pozğunluğu və epilepsiya kimi psixoloji və nevroloji pozğunluqlar da görülə bilər.

Autizmin simptomları hansılardır?


Autizmin ən çox görülən əlamətləri arasında səslərin gecikməsi də var. 6 aydan 12 aya qədər autizmli körpələr adları çəkiləndə reaksiya vermir və ya zəng edənə məhəl qoymurmuş kimi davranırlar. 10-cu ayda o, əl işarələri ilə ünsiyyət qurmur. Bəzi hallarda əl işarəsi vermək üçün valideyninin əlindən istifadə edir.

Adətən göz təması qurmur və mimikalardan istifadə etmir. Valideyninin qucağına getmək istəyəndə ona əlini uzatmır və ya adətən əllərini yuxarı qaldırmır. Əl çalmaq, barmaqlarını çırpmaq və ya yelləmək kimi hərəkətləri təkrarlayır. Bədən dili istifadə edildikdə çox vaxt sərt və kobud olur. İki yaşlı uşaq 50-dən az söz çıxarır və ya ümumiyyətlə danışmır. Cümlələri işlədə bilsə də, bir sözlə ünsiyyət qurmağa üstünlük verir. autizm əlamətləri; ünsiyyət, sosiallaşma, davranış və duyğu sahələri fərqli şəkildə araşdırıla bilər.

Autizm varlığında görülən bəzi simptomlar aşağıdakı kimi sıralana bilər:

  • Ünsiyyət

Hisslərin, düşüncələrin və məlumatların mübadiləsinə imkan verən ünsiyyət həm də ehtiyacları ifadə etmək və digər insanları anlamaq qabiliyyəti kimi müəyyən edilə bilər. Autizmli insanlar danışıq qabiliyyətinə malik olsalar da, aşağıdakı ünsiyyət çətinlikləri yarana bilər:
Başqa insanları başa düşməmək,
Hərfi mənadan başqa, məcazi mənada deyilənləri başa düşə bilməmək,
Çoxmənalı və omonim sözləri qarışdırmaq,
Danışmağa başlamaq və davam etmək bacarığı tüpürmək,
Sözlərin və ifadələrin daimi təkrarlanması.

  • Sosiallaşma

Autizmli insanların ünsiyyət sahəsində yaşadıqları çətinliklər onların sosiallaşma bacarıqlarına da mənfi təsir göstərir. Sosial qaydaları tam başa düşməyən autizmli insanlar başqa insanlara necə qoşulacaqlarını bilmirlər. Çox vaxt digər insanlara qarşı kobud münasibət göstərir. Autizmli sosial cəhətdən qüsurlu insanlar diqqəti cəmləməkdə və saxlamaqda çətinlik çəkirlər. Ətrafındakı stimulları ayırd edə bilmir. Jestləri və mimikaları düzgün qavrayıb tətbiq edə bilmir. autizmli insanlar; Növbə gözləmək, qaydalara riayət etmək, işi bitirmək, göstərişlərə əməl etmək kimi mövzularda zəifdirlər. Oyun qurmaqda və saxlamaqda çətinlik çəkir. Danışıq zamanı nadir hallarda gülümsəyir və ya səsləri təqlid edir.

  • Davranış

Autizm tez-tez təkrarlanan davranışlara səbəb olur. Bu, insanın aydın vərdişlərinin formalaşmasına gətirib çıxarır. Autizmli insanlar dəyişiklikləri sevmirlər və müəyyən bir mövzuya güclü maraq göstərə bilərlər. Bu, onların obsesif bir şəkildə hərəkət etməsinə və ya danışmasına səbəb ola bilər. Autizmli insanlar tez-tez eyni bədən hərəkətlərini və ya əl və qol hərəkətlərini dəfələrlə təkrarlayırlar. Bu insanlar rutinləri sevirlər, rutinlərdən kənara çıxmağı sevmirlər.

  • Sensor Qiymətləndirmə

Beynin hiss orqanlarından aldığı qıcıqlandırıcıları qəbul etmə və istifadə etmə tərzini duyğu qiymətləndirməsi kimi təyin etmək olar. Sensor qiymətləndirmədəki fərqlər autizmli bir insanın gündəlik davranışına təsir göstərir. Başqa sözlə, digər insanlar tərəfindən normal hesab edilən şey onlar üçün çox həyəcanlı, çox üzücü və ya narahat ola bilər. Sensor qiymətləndirmədə çətinliklər çox vaxt eşitmə, qoxu və dad, toxunma, görmə və hərəkət kimi stimullara həddindən artıq reaksiyalara səbəb olur. O, digər insanların anlamaqda çətinlik çəkdiyi şəkildə insanlara və obyektlərə fərqli reaksiya verə bilər.

Autizmə nə səbəb olur?

Autizmin səbəbi hələ tam öyrənilməsə də, autizmə birdən çox amilin səbəb olduğu məlumdur. Nevroloji və inkişaf pozğunluğu olan autizmin formalaşmasında genetik və ətraf mühit faktorlarının təsirli olduğu düşünülür. Autizmli uşağın bacısında autizm riski sağlam insanlardan 50-100 dəfə yüksəkdir. Həmçinin, eyni əkizlərdə hər iki körpənin otistik olma ehtimalı qardaş əkizlərə nisbətən daha yüksəkdir. Doğuşdan əvvəl və sonra meydana gələn bir çox faktor da autizmə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, əzələ distrofiyası, Daun sindromu, serebral iflic və autizm kimi müxtəlif sağlamlıq problemləri arasında əlaqə olduğu düşünülür.

Autizm necə müalicə olunur?

Ömürlük autizmin və onun altında yatan simptomların məlum müalicəsi yoxdur. Müalicənin məqsədi autizmli şəxsin fərdi və sosial qabiliyyətlərini yaxşılaşdırmaqdır. Autizmin müalicəsinin müvəffəqiyyəti əsasən erkən diaqnozla bağlıdır. Autizm hər bir fərddə fərqli tapıntılara və davranışlara səbəb olur. Buna görə də müalicə fərdi olaraq seçilir.

Müalicəni müşayiət edən xüsusi təhsil proqramları sayəsində autizmli fərdlər ünsiyyət, davranış və sosial aspektlər baxımından daha ekstrovert ola bilirlər. Davranış təhsili və idarəetmə kimi tanınan təhsil forması insana özünü daha yaxşı ifadə etməyə kömək edir. Bu, insanın sosial bacarıqlarını gücləndirməyə kömək edir. Tətbiq ediləcək müalicə ilə yanaşı loqopedik sosial ünsiyyət bacarıqlarını da artıra bilər.

Məmnunluq anketi

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!

everything's where you left it.

TİBBİ XİDMƏTİ EVİNİZƏ ÇAĞIRIN!