UŞAQLAR ÜÇÜN

CHECK UP

Pediatrın konsultasiyası

Oftalmoloq konsultasiyası

LOR konsultasiyası

Rentgenoskopiya

Qarın boşluğu USM

EXO kardioqramma

Qanın kliniki analizi

ALT

AST

Ümümi bilirubin

TSH

Sərbəst T4

Kreatinin

Qlükoza

Xolesterin

Triqliseridlər

Ferritin

25-OH vitamin D

Fol turşusu (B9)

Kalsium (Ca)

Vitamin B12

Natrium (Na)

İonlaşmış kalsium

Dəmir (Fe)

Kalium (K)

Fosfor (P)

Nəcisin kliniki analizi

Lamblia lgC

Ascarid lgC

Trichinella lgC

Exinokok lgC

Opistorxis lgC

Toxokara lgC

Enterebioza görə sıyrıntı

Sidiyin kliniki analizi

Hepatit B, Hepatit C, HIV, Sifilis

Pediatrın konsultasiyası

Oftalmoloqun konsultasiyası

LOR konsultasiyası

Qanın kliniki analizi

Nəcisin kliniki analizi

Sidiyin kliniki analizi

Qanda şəkərin təyini

İmmunoqlobulin

Vitamin D

Ascaris lumbricoides igC

Lamblia igA

Lamblia igM

Lamblia igG

HBsAg – kart test

Anti-HCV – kart test

Anti-HİV – kart test

Sifilis – kart test

QADINLAR ÜÇÜN

CHECK UP

Kardioloq konsultasiyası

Terapevt konsultasiyası

Ginekoloq konsultasiyası

Endokrinoloq konsultasiyası

Döş qəfəsi rentgeni

Qarın boşluğu USM

Qalxanabənzər vəzi USM

Ginekoloji USM

Süd vəziləri USM

Qanın kliniki analizi

CRP

RF

Qlükoza

İnsulin

İnsulin rezistenliyi

Qlikohemaqlobin

ALT

AST

QQT

ALP

LDH

Ümumi bilirubin

Ümumi zülal

Sidik turşusu

Kreatinin

Sidik cövhəri

Qalıq azot (BUN)

Sidiyin kliniki analizi

25-OH vitamin D

Kalsium (Ca)

Vitamin B12

Natrium (Na)

Dəmir (Fe)

Kalium (K)

Fosfor (P)

TSH

Sərbəst T3

Sərbəst T4

Lipid spektri

Protrombin müddəti, Index, INR

Trombin müddəti

Fibrinogen

APTT

EKQ

EXO kardioqramma

CEA

CA 125

CA 15-3

HPV 16, 18

Nəcisdə qizli qanın təyini

Hepatit B, Hepatit C, HIV, Sifilis

Yaxmanın kliniki analizi

Pap test

Kolposkopiya

KİŞİLƏR ÜÇÜN

CHECK UP

Kardioloq konsultasiyası

Terapevt konsultasiyası

Androloq konsultasiyası

Endokrinoloq konsultasiyası

Döş qəfəsi rentgeni

Üst qarın boşluğu USM

Qalxanabənzər vəzi USM

Uroloji USM

Qanın kliniki analizi

CRP

RF

Qlükoza

İnsulin

İnsulin rezistenliyi

Qlikohemaqlobin

ALT

AST

QQT

LDH

Ümumi bilirubin

Ümumi zülal

 

ALP

Sidik turşusu

Sidik cövhəri

Kreatinin

Qalıq azot (BUN)

Sidiyin kliniki analizi

 

25-OH vitamin D

Fol turşusu (B9)

Kalsium (Ca)

Vitamin B12

Natrium (Na)

Dəmir (Fe)

Kalium (K)

Fosfor (P)

TSH

Sərbəst T3

Sərbəst T4

Lipid spektri

Protrombin müddəti, Index, INR

Trombin müddəti

Fibrinogen

APTT

EKQ

EXO kardioqramma

PSA TOTAL

CEA

CA 19-9

AFP

B HCG

Nəcisdə qizli qanın təyin

Hepatit B, Hepatit C

HIV, Sifilis

Məmnunluq anketi

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!

everything's where you left it.

TİBBİ XİDMƏTİ EVİNİZƏ ÇAĞIRIN!