Uşaqlarda böyümə hormonu çatışmazlığı

Uşaqlarda böyümə hormonu çatışmazlığı

Böyümə hormonu çatışmazlığı ilə yanaşı, hipofizdən ifraz olunan digər hormonlar da çatışmazlığı ola bilər.

Böyümə hormonu boy artımına birbaşa təsir edən hormondur. Beyindəki hipofiz vəzindən ifraz olunur.

Böyümə hormonu çatışmazlığı ilə yanaşı, hipofizdən ifraz olunan digər hormonlar da çatışmazlığı ola bilər. Bu anadangəlmə ola bilər və ya doğuş zamanı və ya doğuşdan sonra beynin zədələnməsi (məsələn, əkiz hamiləlik, kürəkən təqdimatı), ağır kəllə-beyin travması, xəstəlik (meningit kimi) nəticəsində beyin zədələnməsi, şüa terapiyası və ya şişlər.

Ancaq böyümə hormonu çatışmazlığının ən əhəmiyyətli səbəbi idiopatik dediyimiz bilinməyən səbəblərdir. Müəyyən yaşa qədər normal böyüyən uşaqda boy artımında fasilə və ya yavaşlama aşkar edilir. Uşaq yaşıdlarından geri qalmağa başlayır. Böyümə hormonu çatışmazlığı olan uşağın boyu qısadır, lakin bədəni qeyri-mütənasib deyil. Bu uşaqların çəkisi bir qədər artıqdır, üzləri yaşlarına görə kiçikdir.

Böyümə hormonu çatışmazlığı olan uşaqlar da cinsi yetkinliyə gec daxil olurlar. Çünki onların yaşıdları hər il normal böyüyür, lakin böyümə hormonu çatışmazlığı olan uşaqlar hər il daha az böyüyürlər; Fasilə hər il daha çox açılır. Diaqnoz üçün böyümə hormonu testləri aparılır və diaqnozdan sonra böyümə hormonu terapiyası aparılır.

Böyümədə qalxanabənzər vəzinin funksiyası nədir?

Boyun qısalmasına səbəb olan başqa bir hormon tiroid hormonudur. Normal boy artımı üçün tiroid hormonu lazımdır. Qalxanabənzər vəz boynun aşağı hissəsində yerləşən və qalxanabənzər vəzi hormonlarını ifraz edən vəzidir.

Qalxanabənzər vəz normal ölçüdə olduqda onu görmək və hiss etmək olmaz. Böyüdükcə hiss olunur və baş normal vəziyyətdə olduqda və ya geri atıldıqda görünür. Bədəndəki vəzin funksiyası qalxanabənzər vəzi hormonlarını istehsal edib qana ifraz etməkdir.

T3 və T4 tiroid hormonları tiroiddən ifraz olunur və TSH adlı hipofiz hormonu tərəfindən stimullaşdırılır. TSH tiroid bezini tiroid hormonları, yəni T3 və T4 ifraz etmək üçün stimullaşdırır. Qalxanabənzər vəzin hormonları normal böyümə və inkişaf üçün lazımdır və onların çatışmazlığı boy qısalığına səbəb olur. Bu vəziyyət anadangəlmə ola bilər və ya hər hansı uşaqlıq dövründə müşahidə oluna bilər.

Bu məqamda irsiyyətin əhəmiyyəti varmı?

Boyun böyüməsində irsiyyət rol oynayır. Qısa boylu uşaqların valideynləri və ya digər yaxın qohumları da qısadır. Bu uşaqlar böyümə əyrisinin aşağı sərhədlərində yaşıdlarından daha qısa böyüyürlər, lakin onlar olduqları əyridən aşağı düşmürlər. Hormonal müayinələrdə və qidalanma vəziyyətində heç bir problem yoxdur. Bu uşaqlar yeniyetməlik dövründə böyüyür və valideynlərinin orta göstəricilərinə görə hesablanan yetkin boylarına çatırlar.

Burada mühüm bir xatırlatma etmək istərdim; “Ata-anası qısa olan uşaqlar qısa boylu olmalıdır” inamı yanlışdır. Sosial-iqtisadi şəraitin və qidalanmanın yaxşılaşması ilə boy artımı müşahidə olunur. Məsələn; Çinli və Yapon uşaqları indi 50 il əvvəlkindən daha uzundur. Bu hal ölkəmizdə universitet gənclərində də müşahidə olunub.

Ölkəmizdə qohum evliliyi nəticəsində yaranan və genetik irsi qısa boyluluğa səbəb olan skelet displaziyası adlı xəstəlik qrupu mövcuddur. Bu xəstəlik qrupunda qeyri-mütənasib qısa boy müşahidə olunur.

Ölkəmizdə qohum evliliklərinə çox rast gəlinir. Qohum evliliklərinin uşaqların böyüməsinə təsiri nədir?

Ölkəmizdə qohum evliliyi nəticəsində yaranan və genetik irsi qısa boyluluğa səbəb olan skelet displaziyası adlı xəstəlik qrupu mövcuddur. Bu xəstəlik qrupunda qeyri-mütənasib qısa boy müşahidə olunur. Bəzən ayaqlar, bəzən də qollar qısa olur. Baş böyük ola bilər. Ən çox görülən növü axondroplaziyadır. Bu uşaqlarda böyümə hormonu səviyyəsi və qanda ifrazatlar normaldır, lakin sümüklərin böyümə hormonuna reaksiyası aşağıdır. Bu uşaqların boyunu artırmaq üçün effektiv müalicə yoxdur, lakin bəzi müalicə formaları sınaqdan keçirilir.

Məmnunluq anketi

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!

everything's where you left it.

TİBBİ XİDMƏTİ EVİNİZƏ ÇAĞIRIN!