Evə gələn tibb personalı

Evdə qan almağa gələn tibbi personal xidmət göstərən laboratoriyanın laborantı və yaxud tibbi xidmət göstərən müssisənin mütəxəssis tibbi personalı ola bilər.

Məmnunluq anketi

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!

everything's where you left it.

TİBBİ XİDMƏTİ EVİNİZƏ ÇAĞIRIN!