012 310 07 88

MƏLUMAT VƏ QƏBUL

Xəstəliklə bağlı məlumatlanmaq

Xəstəyaxınlarını ən azı yaşlı baxımı və xəstə yaşlı baxımı mövzusunda məlumatlandırmaq lazımdır. İnternetdə yaşlı baxımı, yaşlı xəstə baxımı, yaşlı xəstənin həyat tərzi kimi mövzularda geniş miqyaslı məlumat əldə etmək mümkündür. Evdə baxım xidməti verən bəzi tibb müəssisələri xəstə yaxınlarına təlim xidməti də verir. Bu qısa lakin faydalı təlimlərə diqqət yetirib qoşulmaq məlumatlanmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Əlbəttəki yaşlı xəstənin öz xəstəliyi haqqında məlumatlanması vacibdir. Bunun üçün xəstəliklə bağlı sadə lakin vacib məlumatlar əldə etmək olar.

Evdə Tibbi Xidmət Sifarişi