012 310 07 88

MƏLUMAT VƏ QƏBUL

Qan nümunəsinin daşınması

Qan götürüldükdən sonra laborator analizin növünə görə lazım olarsa soyuq şəraitdə mühafizə edilərək daşınır. Buna müvafiq olaraq soyuq tibbi çantalardan istifadə olunur. Həkimin istədiyi qan analizi üçün qanın özünəmaxsus formada mühafizə olunmasına ehtiyac olmazsa o zaman qan normal tibbi çantada aparıla bilər.

Evdə Tibbi Xidmət Sifarişi