012 310 07 88

MƏLUMAT VƏ QƏBUL

Laboratoriya

Klinikanın laboratoriya bölməsəndə biokimyəvi, mikrobioloji, immunoloji, molekulyar genetik və digər testlər aparılır.

Klinikanın laboratoriya şöbəsində analizlər ən son texnologiya və metodlar istifadə edilərək yerinə yetirilir və bütün analizlər kontrol müayinədən keçirilir.

Evdə Tibbi Xidmət Sifarişi